Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do dotychczasowej współpracy w zakresie realizacji „Programu dla szkół” oraz mając na uwadze nałożone ograniczenia w funkcjonowaniu placówek oświatowych, a w konsekwencji czasowe ich zamknięcie w związku obecną sytuacją epidemiczną przekazujemy Państwu List do rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w „Programie dla szkół”. W przygotowanej informacji przypominamy rodzicom o wprowadzonych zmianach w realizacji „Programu dla szkół” w związku obecną sytuacją epidemiczną.