Instytut Muzyki i Tańca, poprzez realizację programu ,,TańczMY w szkole’’, pragnie zachęcić szkoły do umożliwienia uczniom udziału w zajęciach tanecznych – w ramach dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. O tym, jaki to będzie rodzaj tańca, decydować będą szkoły: dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, rodzice i opiekunowie – stąd konieczne jest przeprowadzenie ankiet diagnozujących. Planowana jest również organizacja szkoleń metodycznych w zakresie tańca, skierowanych do nauczycieli wychowania fizycznego, dzięki którym będą oni mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i prowadzić zajęcia taneczne na najwyższym poziomie.

Ankiety zostały opracowane przez Instytut Muzyki i Tańca w związku z realizacją programu ,,TańczMY w szkole’’.

Wskazany przez Instytut Muzyki i Tańca termin wypełnienia ankiet, upływa 4 czerwca 2021 r.

1.          Ankieta dla rodziców: https://forms.office.com/r/UqcfQ82nG2

2.         Ankieta dla uczniów: https://forms.office.com/r/bAM4qqYcVk


Ich wyniki pozwolą ocenić stopień zainteresowania tańcem wśród dzieci i młodzieży, a także pomogą w ustaleniu przyczyn obecnej sytuacji wyrażonej w danych o niewielkiej liczbie szkół, w których uczniowie uczęszczają na zajęcia taneczne w ramach dopuszczalnych form realizacji zajęć wychowania.