7.06.21 r. odbył się XII Zlot Samorządów Uczniowskich organizowany przez Szkołę Podstawową nr 33 w Katowicach. Zjazd ten różnił się od wcześniejszych, mianowicie Samorząd Uczniowski naszej szkoły w składzie: Julka, Magda i Mateusz brał w online. Uczestników powitała pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 T. Liburska-Rój oraz przedstawiciele ROM Metis w Katowicach.
W pierwszej części wysłuchaliśmy prelekcji dotyczącej, jak radzić sobie w czasach pandemii. Następnie braliśmy udział w warsztatach:
– „Młodzi dla przyrody”, podczas którego obejrzeliśmy wcześniej przygotowaną prezentację, obliczaliśmy ślad wody oraz graliśmy w grę kahaf.
– „Oblicza szczęścia w różnych krajach świata” tu zastanawialiśmy się nad szczęściem w Japonii i Danii.
Podsumowaniem zlotu była prezentacja nagranego filmu z tańcem, przesłanym przez szkoły biorące udział w zlocie. Bardzo podobała nam się tegoroczna forma spotkania i czekamy na przyszłoroczny zlot.