Uczniowie klas ósmych naszej szkoły  aktywnie włączyli się w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie. Podczas lekcji języka polskiego przeczytali z podziałem na role fragmenty dramatu Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność pani Dulskiej”. 
Przypomnijmy, że akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku, a zainaugurowana została wspólnym czytaniem dzieła Adama Mickiewicza pt. „Pan Tadeusz”. 
Jej celem jest przede wszystkim popularyzacja czytelnictwa i promowanie dzieł wybitnych twórców literatury polskiej.