Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 biorą udział w projekcie: GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY! Szkolnym koordynatorem projektu jest Pani mgr Ewa Dziedzic – Węgrzyn.


GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU JEST PRZYGOTOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY DO ŚWIADOMEGO PRZEŻYWANIA 40-tej ROCZNICY WPROWADZENIA W POLSCE STANU WOJENNEGO.

Link do projektu:  http://pamiec81.pl/

Kącik patriotyczno – historyczny:

Wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej już w naszej szkole.
W dniach 20 i 21 października uczniowie klas 7 i 8 będą zapoznawali się z prezentowanymi materiałami.

W dniach 20 i 21 października klasy 7 i 8 pod opieką nauczyciela historii P. Ewy Dziedzic-Węgrzyn zwiedzały wystawę „Stan wojenny 1981 – 1983”. Zwiedzanie poprzedzone było lekcjami wprowadzającymi z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez Instytut Pamięci Narodowej i Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Tuż przed zwiedzaniem uczniowie wysłuchali mini-wykładu nauczyciela a następnie zapoznawali się z eksponatami wystawowymi.

 W ramach realizacji zadań Projektu „Pamięć 81” nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w wykładach:

1. Temat: „Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Śląsko – Dąbrowskiego”
Miejsce: RODN „WOM” w Katowicach 
Data: 12 października g. 13.00 – 2 osoby.

2. Wykład dla nauczycieli z Regionu Śląsko – Dąbrowskiego: 
Temat: Pamięć o tych, którzy współtworzyli związek „Solidarność ”
Data: 19 października 2021 r., g. 13.00 – 2 osoby

3. Temat: „Drogowskazy pozostawione przez kard. Stefana Wyszyńskiego na czas kryzysu”. 
Konferencja dla nauczycieli z Województwa Śląskiego – bezpośrednia transmisja – 2 osoby.