Jak co roku, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kampanii „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”. W bieżącym roku szkolnym działania profilaktyczne realizowane były pod hasłem „Nie czas na nudę”.
Celem kampanii była poprawa funkcjonowania uczniów w po pandemicznej rzeczywistości, uświadomienie uczniom ich własnych doświadczeń, jakie zebrali w czasie pandemii, kształtowanie umiejętności korzystania z nich. Szczególną uwagę zwrócono na umiejętność budowania bezpośrednich, pozytywnych relacji rówieśniczych, właściwą komunikację społeczną oraz propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.