Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Katowicach w dniach od 12 do 14 września 2022 wzięli udział w ogólnopolskiej akcji # BIEG FAIR PLAY PKOL z okazji Światowego dnia Fair Play. Celem akcji była promocja postawy fair play wśród młodych ludzi. 
Na lekcji wychowania fizycznego nauczyciele przypominali uczniom zasady fair play oraz to, że powinni stosować je zarówno w rywalizacji sportowej, jak i w życiu codziennym. 
W biegu wzięło udział ponad 150 uczniów z klas 4-8 z naszej szkoły.