Dnia 26.10.2022 roku odbyła się wspaniała uroczystość „Pasowania na ucznia”. Wzięli w niej udział pierwszoklasiści wraz z rodzicami, Dyrekcja ZSP nr 5, nauczyciele oraz uczniowie klasy II i III. „Pierwszaki” w odświętnych, galowych strojach przedstawiły radosny program artystyczny – wiersze i piosenki.
Pani Dyrektor mianowała pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły. Nowopasowani uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale.
Wesoła, kolorowa dekoracja podkreślała uśmiechnięty charakter uroczystości.