13 listopada 2022 odbył się Światowy Dzień Ubogich. Potrzebujący otrzymali rzeczy, które zebraliśmy w naszej szkole.
Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy.