Dni Promocji Zdrowia. 

12 kwietnia odbyły się pokazy ratownictwa wodnego dla klas 1-3, wraz z prelekcją nawiązującą do tego, co dzieci oglądały. W tym czasie poznały jak rozpoznać ratownika na kąpielisku, zobaczyły podstawowy sprzęt ratunkowy w akcji oraz zrozumiały jak trudną pracę ma ratownik podczas akcji ratunkowej, gdy musi umiejętnie podpłynąć i holować do brzegu poszkodowanego.

13 kwietnia rozpoczęliśmy z klasami 1-3 od porannych tańców, co miało zwrócić uwagę na potrzebę ruchu dla naszego zdrowia, a sam taniec jest niezłą poranną gimnastyką!
Na kolejnych godzinach odbywały się prelekcje dla klas 4-8 nawiązujące do różnych komponentów zdrowia, tj. zdrowie fizyczne, psychiczne, duchowe oraz społeczne. Akcentowane były również aspekty aktywności ruchowej w ciągu dnia, prawidłowe odżywianie, a także jaką rolę dla zdrowia pełni sen. Ten dzień dla starszych klas naszej szkoły wieńczyły zajęcia ruchowe z fitnessu, gdzie w rytm muzyki można było w praktyczny sposób zadbać o swoje zdrowie.

14 kwietnia odbył się turniej tenisa stołowego, na którym chętnych nie brakowało. Rywalizację podjęło 25 uczniów w dwóch kategoriach – klasy 8 oraz klasy młodsze. Rozgrywkom towarzyszył klimat fair-play, wzajemny doping i emocje sięgające zenitu. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, gdyż poziom gry był naprawdę wysoki – z czego jesteśmy dumni, a podium ma niestety tylko 3 miejsca.