W dniu 15 września 2023 roku, zgodnie z coroczną tradycją, uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w „30! Akcji Sprzątania Świata” , która promuje działania na rzecz poszanowania środowiska oraz kształtuje postawy proekologiczne.
Tegoroczne hasło Akcji: „Sprzątanie Świata łączy ludzi!”.
Przed akcją uczniowie uczestniczyli w pogadankach, które miały zwrócić ich uwagę na to, że między innymi możemy zredukować ilość wyrzucanych śmieci.
W tym roku porządkowaliśmy osiedle „Gwiazdy”, okolice naszej szkoły, oraz rejony rzeki Rawy. 
Uczniowie zostali poinstruowani o zasadach zbierania odpadów, wyposażeni w rękawiczki i worki. Wszyscy ochoczo zaangażowali się w pracę na rzecz ochrony środowiska.