W dniu 28.05.24 uczniowie Samorządu Uczniowskiego uczestniczyli w złocie samorządów uczniowskich w SP nr 33 w Katowicach. 
Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem: „Eko – uczeń. Razem kreujemy klimatyczną świadomość w szkole”
W trakcie spotkania uczniowie uczestniczyli w prelekcji pt. „Dlaczego nieskutecznie reagujemy na kryzys klimatyczny?”, którą wygłosił prof. dr hab. Piotr Skubała z UŚ w Katowicach. Ponadto brali udział w wybranych warsztatach dla uczniów oraz uczestniczyli w debacie uczniowskiej na temat „Czy zmniejszające się zasoby wody słodkiej są zagrożeniem naszej cywilizacji?”
Wszyscy dobrze się bawili w towarzystwie nowo poznanych uczniów z innych szkół.