W związku z bardzo trudną sytuacją międzynarodową cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 w Katowicach
pragnie wyrazić pełne zrozumienie i solidarność z Narodem Ukraińskim.

Słowa te kierujemy w szczególności do naszych ukraińskich uczniów i ich rodziców. Jesteśmy głęboko poruszeni zbrojnym atakiem na Wasz rodzinny Kraj. Rozumiemy Wasz ból, strach i niepewność związaną z troską o bliskich, znajomych i przyjaciół na Ukrainie. Łączymy się z Wami w tym trudnym czasie, pełnym bolesnych i traumatycznych doświadczeń.
Zapewniamy Was o naszym wsparciu.

Samorząd Uczniowski