Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana III Sobieskiego
 w Katowicach

Lista obwodowych przyjętych w jednostce obwodowej 

Jednostka: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana III Sobieskiego (ZSP5)
w Katowicach 

Lista obwodowych przyjętych w jednostce obwodowej 

Jednostka: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana III Sobieskiego (ZSP5) w Katowicach 

Lp. Nazwisko Imię
Atłas Maja
Błaszczyk Tymoteusz
Chaluch Julia
Czarnecki Miłosz
Czogała Jan
Dorosh Marta
Gajek Wojciech
Garbiec Natalia
Halitska Zlata
10 Hankus Antoni
11 Kazanivskyi Taras
12 Khmara Mykhailo
13 Khmara Yaroslava
14 Khvyliuk Danyil
15 Komin Julia
16 Konopka Nikodem
17 Kudła Weronika Wanda
18 Ligarski Franciszek
19 Melnyk Hlib
20 Mitosz Małgorzata
21 Molka Szymon
22 Placheta Laura
23 Potoniec Paweł
24 Roehrich Kamila
25 Samsonowicz Dominik
26 Urbańczyk Maciej
27 Vakula Davyd
28 Vus Oleksii
29 Wasowska Emma
30 Ziaja Leon
31 Żyguła Liliana

W dniach od 21 marca 2022 r. do 8 kwietnia 2022 r. trwa rekrutacja podstawowa do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023.

Proces rekrutacji wspomagany jest poprzez system elektroniczny i odbywa się poprzez stronę: https://katowice.podstawowe.vnabor.pl

Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do klasy pierwszej logują się na stronie internetowej i wprowadzają dane do formularza zgłoszenia dziecka do szkoły.

Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisany z ewentualnymi załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Formularz można przekazać pracownikowi szkoły codziennie w dni robocze
w godz. od 8:00 do 15:00, przesłać listownie lub przekazać skan podpisanego wniosku na adres
: sz.podst.nr2@gmail.com 

Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona 25 kwietnia 2022 r. godz. 15.00 

 O przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do szkoły nie decyduje kolejność rejestracji wniosków  w systemie.

Zobacz obraz źródłowy

Film promujący szkołę.

Zapraszamy do naszej szkoły !