TERMINY REKRUTACJI I KRYTERIA NABORU

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana III Sobieskiego 

w Katowicach

Rekrutacja - Przedszkole Leśne w Bolszewie

W dniach od 20 marca 2023 r. do 5 kwietnia 2023 r. trwa rekrutacja podstawowa do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024.

Proces rekrutacji wspomagany jest poprzez system elektroniczny i odbywa się poprzez stronę: https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl/

Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do klasy pierwszej logują się na stronie internetowej i wprowadzają dane do formularza zgłoszenia dziecka do szkoły.

Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisany z ewentualnymi załącznikami złożyć w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru.

Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona 27 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00 
O przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do szkoły nie decyduje kolejność rejestracji wniosków  w systemie.

Zobacz obraz źródłowy

Zapraszamy do naszej szkoły!

Terminarz postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów

Kryteria naboru

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów