Wybory do Samorządu Uczniowskiego

7 października 2021 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Przewodniczący: Gustaw Piotrowski z klasy 7b.
Zastępcy: Dawid Zielosko z klasy 8b,
Julia Koszucka z klasy 8b,
Lena Niziół z klasy 6a.

a