UWAGA RODZICE! 
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można odbierać u pedagoga szkolnego (sala nr 1) – przy zachowaniu reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja rąk).
środa – 9.00- 12.00
czwartek – 11.00 – 14.00
piątek – 9.00 – 12.00
Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o stypendium to 528 zł. netto.
Dochody obliczamy za sierpień 2020.
Do wypełnionego wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Ostateczny termin składania wniosków: 14.09.2020 – termin nieprzekraczalny.


Pedagog szkolny