UWAGA RODZICE!

Stypendium szkolne przysługuje uczniom klas 1 – 8. Kryterium dochodowe wynosi 600 zł netto na osobę w rodzinie.
Do dochodu wliczane są wszystkie świadczenia (wynagrodzenie z tyt. pracy, zasiłki MOPS, alimenty, dotacja czynszowa, renta itp.)
Zasiłek 500 + nie jest wliczany. Stypendium szkolne jest realizowane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w hurtowni „Świat Ucznia”. Wnioski można odbierać u pedagoga szkolnego od 1.09.2022.
Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny.