UWAGA RODZICE!

Termin składania wniosków na stypendium szkolne w roku szkolnym 2023/2024 upływa 15 września 2023 roku. Wnioski można odebrać u pedagoga szkolnego.
Stypendium szkolne przysługuje uczniom klas 1 – 8. Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o stypendium wynosi 600 zł netto na osobę w rodzinie (dochody są obliczane z VIII 2023 roku).

Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny.