Terminy zebrań i harmonogram konsultacji dla
rodziców w roku szkolnym 2022 / 2023

Terminy zebrań

Terminy konsultacji

19.09.2022 Zgodnie z tygodniowym planem konsultacji

Plan dostępności nauczycieli
12.01.2023, godz. 17.00
22.05.2023,
godz. 17.00 (klasy I – III),
godz. 18.00 (klasy IV – VIII)