Aby ubezpieczyć ucznia trzeba wykonać dwie czynności:


1) Wpłacić składkę w wysokości: 50 zł na dane poniżej:
InterRisk nr konta: 44114020040000320280412796 w tytule przelewu koniecznie wpisując: imię i nazwisko ucznia (nie rodzica). Brak tych danych będzie skutkować zwrotem wpłaty składki ze względu na brak identyfikacji ubezpieczonego.
2) Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 20 października do północy 2020 roku.
Bardzo proszę nie czekać z wpłatami do samego końca po tym terminie lista ubezpieczonych zostanie zamknięta.

Spełnienie powyższych czynników będzie skutkować skutecznym ubezpieczeniem dziecka od 1.09.2020 do 31.08.2021 roku, bez potrzeby uzyskania dodatkowych dokumentów, oraz potwierdzeń zawarcia ubezpieczenia.

 Dla zdarzeń w okresie 1.09.2020 – 31.08.2021 roku  funkcjonuje nr polisy: 
EDU-A/P  079669       (składka 50 zł),

Informacje dotyczące ubezpieczenia i zgłaszania wypadku:

 W razie zdarzenia proszę o wydrukowanie i wypełnienie kompletnie: druku do roszczenia, oraz dołączenie dokumentacji medycznej. Skany dokumentów przesyłamy  na adres:

 szkody@interrisk.pl oraz szkody@rozwazny.pl  

Ubezpieczenie obsługuję Tomasz Sikora w razie pytań proszę o kontakt
tel. 502 071 501,
e-mail: szkody@rozwazny.pl 

Dokumenty: