Dyrekcja oraz specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5
w Katowicach pragniemy przypomnieć, iż jako placówka nieferyjna
w sposób ciągły zapewniamy wsparcie wszystkim naszym klientom z rejonu działania. Poradnia nasza nieprzerwanie realizuje zadania statutowe. Państwo jako nasze placówki rejonowe jesteście na bieżąco informowani
o dostępnych formach wsparcia, również w obecnych, trudnych
w szczególności dla dzieci i młodzieży czasach. 

Kontakt z poradnią pod numerem 32 2035446 lub
e-mail: poradnia@ppp5katowice.eu (maile bezpośrednie do wszystkich specjalistów dostępne są na stronie www: www.ppp5katowice.eu w zakładce ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE – dla psychologów, pedagogów, nauczycieli).

Zachęcamy również do korzystania z materiałów i informacji zamieszczanych na naszej stronie www: www.ppp5katowice.eu 
która zawiera odpowiednio pogrupowane materiały:

 1. W zakładce: „O nas”, m.in. informacje o godzinach pracy i rejonie działania
 2. W zakładce: „”Oferta”, m.in. informacje o diagnozowaniu, opiniowaniu i orzekaniu oraz o aktualnej ofercie terapeutycznej (plakat pdf.) 
 3. W zakładce: „Strefa Rodzica”, m.in. wzory dokumentów do pobrania, adresy ważnych stron internetowych, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, poradniki dla rodziców z szerokiego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
 4. W zakładce: „Strefa Nauczyciela”, m.in. wzory dokumentów do pobrania, aktualna oferta warsztatów, poradniki, adresy ciekawych stron www, tematykę z zakresu doradztwa zawodowego
 5. W zakładce: „Strefa malucha (0-6 lat)”, m.in. poradniki, propozycje zabaw ruchowych, ogólnorozwojowych, plastycznych, bajek terapeutycznych, ciekawych i polecanych stron internetowych z materiałami edukacyjnymi i doradczymi
 6. W zakładkach: „Strefa ucznia (klasy 1-3) i „Strefa ucznia (klasy 4-6)” m.in. materiały z zakresu relaksacji, zabaw ogólnorozwojowych, ortografii, ciekawych stron edukacyjnych i poradników
 7. W zakładce: „Strefa młodzieży”, m.in. materiały z podziałem na Strefę EDU i Strefę PSYCHE, ortografii, doradztwa zawodowego oraz adresy cennych stron internetowych dla młodzieży
 8. W zakładce: „Zagrożenie Epidemiczne”, znajdują się materiały związane z radzeniem sobie w obecnej trudnej sytuacji skierowane do trzech grup: Nauczycieli, Uczniów i Rodziców
 9. Ponadto w ostatnim czasie powstały zakładki: „Skrzynka pytań i odpowiedzi – nauczyciel” i „Skrzynka pytań i odpowiedzi – uczeń”, które są formą wsparcia poprzez kontakt ze specjalistą celem uzyskania odpowiedzi na aktualne trudne pytania związane m.in. z radzeniem sobie z izolacją, motywacją do nauki, technik relaksacji czy organizacją własnego czasu. Proponujemy ponownie zachęcić w szczególności młodych ludzi do korzystania z tej formy wsparcia poprzez przesyłanie swoich pytań i wątpliwości poprzez dostępny na stronie link.  
 10. Na stronie www w Aktualnościach umieszczona jest również informacja o nowopowstałej grupie „izo? – (RE)LACJA” – jest to grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży odczuwających brak kontaktu z rówieśnikami. Celem grupy jest aktywne radzenie sobie z ograniczeniem kontaktów, wymiana własnych dobrych praktyk, skorzystanie z podpowiedzi innych, przyjemne spędzenie czasu. 
  K O N T A K T : P O R A D N I A P S Y C H O L O G I C Z N O – P E D A G O G I C Z N A N R 5, TEL.: 32 203-54-46, osoby odpowiedzialne: ALEKSANDRA KONIECZNY-SIWY, WIESŁAWA BOCIAN-MISZTAL