Dziękujemy za głosowanie
na nasze projekty o numerach:

M/36/VIII„Przebudowa i modernizacja kuchni z zapleczem i jadalnią w ZSP nr 5 w Katowicach”

w BUDŻECIE OBYWATELSKIM ogólnomiejskim,

L3/05/VIII „Poprawiamy komfort nauki na Gwiazdach. Wymiana nawierzchni w salach lekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Katowicach (Szkoła Podstawowa nr 2 i Miejskie Przedszkole nr 6)”

w BUDŻECIE OBYWATELSKIM lokalnym dla dzielnicy Zawodzie.