Pierwszy  września był w naszej szkole dniem szczególnym i uroczystym. Zainaugurowano nowy rok szkolny 2020/2021. Na skromnej uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice uczniów klasy pierwszej.
Uroczystość rozpoczęła się okolicznościowym przemówieniem pani dyrektor mgr Barbary Buk.  Szczególnie ciepło przywitani zostali uczniowie klasy pierwszej.
Uczniowie pozostałych klas spotkali się z wychowawcami w salach lekcyjnych.

W nowym roku szkolnym życzymy wielu sukcesów wszystkim uczniom,  nauczycielom i rodzicom.