Ogłoszenie!

Szanowni Rodzice!
Drodzy Uczniowie klas ósmych!

W dniach 17.03 – 19.03 zostanie przeprowadzony w naszej szkole próbny egzamin ósmoklasisty w formie stacjonarnej.

Harmonogram:

Egzamin próbny zostanie przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących podwyższonego reżimu sanitarnego.
Próbny egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz. U., poz. 2314).


Szczegółowe informacje, dotyczące organizacji egzaminu, zostaną przekazane Uczniom i Rodzicom przez wychowawcę klasy.