Informacja: 
Zgodnie z decyzją Komitetu Organizacyjnego Konkursu „Kangur Matematyczny”:
termin konkursu zostaje przesunięty na
22 kwietnia, 2021 r. – godz. 9.00