1. Link do specjalistycznych poradników dla rodziców i nauczycieli dotyczących zapobieganiu zachowaniom autodestrukcyjnym u młodzieży, opracowanych przez specjalistów na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2. Poradnik dla młodzieży oraz dla rodziców i opiekunów, które przygotowane zostały przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną w Katowicach i zawierają wskazówki oraz inspiracje dotyczące radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami:
samorządowy poradnik dla rodziców i opiekunów,
poradnik dla młodzieży,
ważne telefony antydepresyjne.