Jan Micyk uczeń klasy 8b został w roku szkolnym 2021/2022:

Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki,

Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki,

Finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii.

Ponadto:
Jan Micyk został również

 Laureatem Olimpiady Matematycznej Juniorów – III etapowych zawodów matematycznych na poziomie ogólnopolskim.

 Serdecznie gratulujemy.