„Zainwestuj w naszą planetę”

22 kwietnia, czyli Dzień Ziemi (nazywany także Międzynarodowym Dniem Ziemi), to coroczne wydarzenie obchodzone celem promowania ochrony środowiska, poszerzania świadomości ekologicznej i inspirowania do życia w zgodzie z naturą. Z tej okazji odbyły się w naszej szkole lekcje wychowawcze związane z tym dniem. Uczniowie oglądali filmy, prezentacje multimedialne, rozwiązywali rebusy, układali puzzle oraz wypełniali kolorowanki. 

Dzień Ziemi to także sposobność do zwiększenia świadomości na temat wpływu jaki wywieramy na przyrodę i efektów niszczenia środowiska naturalnego, do których zaliczyć można zanieczyszczenie powietrza, wody, czy gleby, oraz zjawiska takie jak globalne ocieplenie.

Uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w konkursach:
–  Konkurs Ekologiczny 2022 „ Pszczoły z Eko-Szkoły” na wykonanie Modelu „Pszczelego domu”
– XXIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno – Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro. Temat pracy pisemnej „Energia drzemiąca w skałach”
– konkurs „Jedna Planeta” org. przez IMGW-PIB
– Wielki Test Edukacyjny „Morza i Lądy”
– Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy z elementami astronomii i kosmologii „Międzygwiezdny pył”.
kl. 4-6 „Kierunek Kosmos. Moja podróż w Kosmos”.
kl. 7-8 „Teleskop i ja. Zanieczyszczenie światłem a obserwacja nieba”.
– Konkurs na fotografię pt. „Osobliwości przyrodnicze regionu…”pozytywne emocje realizowane w ramach kampanii „Dzielmy się pozytywna energią…”
– Konkurs na prezentację multimedialną o charakterze ekologicznym „ Mój ekologiczny pamiętnik” realizowany w ramach Kampanii „Dzielmy się pozytywna energią…”
– konkurs plastyczny pt. ”Jak chronić wody podziemne” org. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie.