Tradycyjnie, jak co roku nasza szkoła włączyła się w 29 Akcję Sprzątania Świata.
Wraz z Fundacją Nasza Ziemia wzięliśmy udział w działaniach pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”. Zostały przeprowadzone lekcje dotyczące recyklingu i selektywnej zbiórki odpadów. Celem takiego przedsięwzięcia było wzmocnienie świadomości ekologicznej wśród uczniów jak również wykształcenie postawy odpowiedzialności za najbliższe środowisko.