WSPÓŁPRACA Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO – PREDAGOGICZNĄ NR 5 W KATOWICACH

Zapraszam rodziców/ prawnych opiekunów uczniów do zapoznania się z ofertą zajęć terapeutycznych, warsztatów, szkoleń itp. realizowanych na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 5 w Katowicach – link poniżej:

oferta – załącznik

Zachęcam również  do korzystania ze strony PPP nr 5:  
www.ppp5katowice.eu, na której na bieżąco zamieszczane są materiały do pracy z dziećmi ze wszystkich grup wiekowych, informacje i poradniki dla nauczycieli i rodziców. Szczególnie polecamy dla Państwa powstałe Strefy Ucznia…, „Strefę Młodzieży” i dla rodziców „Strefę Rodzica”. W zakładce „Zagrożenie Epidemiczne”, „Dla psychologów, pedagogów, nauczycieli” umieszczone są adresy mailowe wszystkich specjalistów poradni.

W ramach współpracy z PPP nr 5 będą również organizowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 zajęcia i warsztaty dla dzieci, prelekcje dla rodziców oraz spotkania warsztatowe dla nauczycieli. 

O terminach i tematyce spotkań będziecie Państwo na bieżąco informowani.