Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Katowicach uczestniczyli
w ogólnoeuropejskiej kampanii Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa organizowanej przez ENISA z inicjatywy Komisji Europejskiej. 

Jej celem była popularyzacja wiedzy oraz zwiększanie świadomości
w obszarze cyberbezpieczeństwa wśród uczniów.

Tegoroczna kampania skoncentrowana była na dwóch kwestiach związanych z:
– wyłudzaniem informacji (phishing),
– oprogramowaniem szantażującym (ransomware).

Do każdego z 2 bloków tematycznych powstały krótkie materiały video przedstawiające historię osób, które padły ofiarami cyberprzestępstw oraz infografiki zawierające porady i wskazówki, jak się chronić przed tego typu zagrożeniami w sieci. Dodatkowo cały czas funkcjonuje interaktywna mapa, na której zaznaczone są instytucje i organizacje, do których można zgłaszać się w przypadku zetknięcia się z cyberprzestępstwem.

Wszystkie materiały opracowane przez ENISA, z tłumaczeniem na język polski, zostały opublikowane na dedykowanej dla kampanii stronie:

https://bezpiecznymiesiac.pl/bm/ecsm-2022

oraz w mediach społecznościowych.

 Za udział w kampanii nasza szkoła otrzymała podziękowanie.