W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła przystąpiła po raz kolejny do „Programu dla szkół”, który jest kontynuacją programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Szklanka mleka” realizowanych w ubiegłych latach. „Program dla szkół” skierowany jest do dzieci uczęszczających regularnie do szkół podstawowych, tj. dzieci klas I-V szkół. Celem „Programu dla szkół” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców. Program ma również na celu propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych. Program ma kreować prozdrowotne postawy i zachowania dzieci, dlatego będą im udostępniane produkty o wysokich walorach zdrowotnych, świeże i niskoprzetworzone: porcja owocowo-warzywna – składająca się z jednego produktu owocowo-warzywnego (tj. jednego owocu albo jednego warzywa albo jednego soku określonego w rozporządzeniu MRiRW) – jabłka, gruszki, śliwki, truskawki, kalarepy, marchewka, rzodkiewka, pomidorki, papryka słodka oraz soki i przeciery owocowe; porcja mleczna – składa się z jednego produktu mlecznego (tj. mleka albo przetworu mlecznego określonego w rozporządzeniu MRiRW) – mleko białe, kefir naturalny, jogurt naturalny oraz twarożek naturalny. Aby skutecznie kształtować nawyki żywieniowe dzieci samo udostępnianie im produktów nie wystarczy. Dlatego dzieci będą uczestniczyły w specjalnych działaniach edukacyjnych prowadzonych zgodnie z wytycznymi MEN przez szkoły, a mającymi na celu naukę samodzielnego dokonywania właściwych wyborów żywieniowych, zasad zdrowego odżywiania w szczególności poznania korzyści diety bogatej w owoce, warzywa, produkty mleczne oraz poszerzenie wiedzy dzieci na temat ich pochodzenia, uprawy i produkcji oraz jak postępować, aby nie marnować żywności. W ramach ww. działań, w każdym semestrze roku szkolnego, będą realizowane co najmniej dwa z poniższych działań: organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie wycieczek do gospodarstw rolnych, gospodarstw ogrodniczych, zakładów przetwórstwa owoców i warzyw, w tym gospodarstw ekologicznych lub zakładów przetwarzających produkty mleczne, a także wycieczek na lokalne rynki, na których produkty te są oferowane, organizowanie warsztatów kulinarnych, zakładanie i prowadzenie ogródków szkolnych, w tym w formie grządek na parapecie, upraw w workach i donicach, wspólne spożywanie drugiego śniadania, połączone z degustacją owoców, warzyw, mleka i ich przetworów, z możliwością spożywania produktów regionalnych i ekologicznych, stosowanie innych sposobów upowszechniania informacji o korzyściach płynących ze spożywania owoców, warzyw, mleka i ich przetworów, w szczególności przez organizowanie wystaw, przygotowywanie prezentacji oraz wydawanie gazetek. Powyższe działania obejmują każdorazowo edukację z zakresu: zasad zdrowego żywienia; pochodzenia i uprawy owoców i warzyw oraz produkcji produktów mlecznych; przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, w tym upowszechnianie wiedzy jak przechowywać i przygotowywać żywność oraz jak postępować z odpadami spożywczymi i kuchennymi. W zależności od rodzaju ww. działań ich wykonanie może również obejmować upowszechnianie informacji o zasadach rolnictwa ekologicznego, w tym znakowania produktów ekologicznych. WARUNKI UDZIAŁU W „PROGRAMIE DLA SZKÓŁ” W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 W związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca do zapoznania się z nowymi Warunkami udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2023/2024 wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 123/2023 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 05.09.2023 r. Powyższe zmiany oraz dodatkowe informacje dotyczące programu zamieszczone są na stronie:
program dla szkół,

szkoły.