19 października 2023 roku siódmoklasiści wzięli udział w pierwszych zajęciach  z cyklu warsztatów chemicznych „Naukowe poranki” przygotowanych  przez Pałac Młodzieży w Katowicach. Uczniowie po zapoznaniu z regulaminem pracowni chemicznej i  przepisami BHP obowiązującymi w laboratorium chemicznym poznali sprzęty laboratoryjne oraz mieli możliwość samodzielnego wykonania doświadczeń chemicznych takich jak: pipetowanie, ogrzewanie cieczy w probówce, odparowywanie oraz  strącanie osadu.