Nasza szkoła co roku bierze udział w akcji Narodowe Czytanie, której patronuje Para Prezydencka. Podobnie jak w latach ubiegłych otrzymaliśmy książkę z dedykacją specjalnie wydaną na tę okazję. W tym roku było to „Nad Niemnem”.