21 listopada obchodzimy Dzień Życzliwości. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły stworzyli ogromną, uśmiechnięta emotkę z miłymi słowami. W klasach 4-8 wypełniano ankietę, na podstawie której wyłoniono najbardziej życzliwą osobę w klasie. Część uczniów zjednoczyła się w tym dniu, ubierając się w strój z  elementami koloru żółtego, który jest symbolem Dnia Życzliwości.