HARMONOGRAM:

Przy wejściu uczestnicy losują kolory, podział na grupy.

Rozpoczęcie – przywitanie przez p. Dyrektor.

Przedstawienie teatralne “Śnieżka”.

Podział na grupy (kolory) i zwiedzanie szkoły [krótkie zajęcia lub
informacja o szkole]:
● świetlica
● biblioteka
● sala gimnastyczna + basen
● jadalnia
● sala chemiczna
● j. angielski
● sala komputerowa
● możliwość zobaczenia sal lekcyjnych przyszłych klas
pierwszych.