Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana III Sobieskiego
w Katowicach

Rekrutacja 2023 – CEM

W dniach od 11 marca 2024 roku do 22 marca 2024 roku trwa rekrutacja
podstawowa do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025.

Proces rekrutacji wspomagany jest poprzez system elektroniczny
i odbywa się poprzez stronę: https://katowice.e-nabor.pl

Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do klasy pierwszej logują się na
stronie internetowej i wprowadzają dane do formularza zgłoszenia dziecka do szkoły.

Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisany z ewentualnymi załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru.
Formularz można przekazać pracownikowi szkoły codziennie w dni
robocze w godz. od 8:00 do 15:00, przesłać listownie lub przekazać skan podpisanego wniosku na adres: sekretariat@zsp5.pl 

Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona 16 kwietnia 2024 roku,
godz. 13.00 

 O przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do szkoły nie decyduje kolejność rejestracji wniosków w systemie.

Zapraszamy do naszej szkoły !!!

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Terminarz postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów
  2. Kryteria naboru