W naszej szkole działa Akademia Przyszłości. Akademia Przyszłości to ogólnopolski Program Społeczny skierowany do Dzieci. Poprzez cotygodniowe zajęcia z indywidualnym Wolontariuszem_ką kształtujemy poczucie własnej wartości u Dzieci i rozwijamy ich mocne strony. Celem Akademii jest, by Dzieci zaczęły samodzielnie pokonywać dotychczasowe trudności i z podniesioną głową patrzyły w przyszłość oraz realizowały swój potencjał, marzenia i aspiracje. 

Akademia działa już 20 lat! Akademia Przyszłości od 2003 r. pomaga Dzieciom, które w siebie nie wierzą, mają niską samoocenę. To bezpieczna, twórcza przestrzeń, w której Dziecko spotyka się z drugim człowiekiem, Wolontariuszem_ką. Ostatnia edycja Akademii Przyszłości to: około 2000 Dzieci, 260 szkół, blisko 100 miast. 

Jak działa Akademia? Każde Dziecko współpracuje z 

Wolontariuszką_em, z którą_ym spotyka się na indywidualnych zajęciach raz w tygodniu na terenie szkoły. Zadaniem Wolontariuszki_a jest zbudowanie z Dzieckiem relacji opartej na zaufaniu i stworzenie mu warunków do tego, by zmieniało swoje nastawienie do świata. Jak działa Akademia? 

Ponadto Dzieci objęte programem Akademii biorą udział w specjalnie dla nich organizowanych wydarzeniach, takich jak uroczysta Inauguracja czy Gala Sukcesów podsumowująca prawie roczną współpracę. Uczestniczą także we wspólnych wyjściach na wydarzenia kulturalne oraz w spotkaniach z ciekawymi ludźmi. 

Zasady pracy z Dzieckiem w Akademii Przyszłości. 

Praca z Dzieckiem odbywa się według sprawdzonej, bezpiecznej dla niego metodologii wypracowanej w Akademii. Pracujemy indywidualnie – korzystając z elementów metody tutoringu stwarzając Dziecku możliwości do odkrywania swoich mocnych stron i „lubienia siebie”. W ten sposób sprawiamy, że Dzieci są zmotywowane i przygotowane do dorosłego życia. Nie zmieniamy ich świata, nie usuwamy przeszkód z drogi, ale uczymy, jak sobie w tym świecie radzić. 

Dzięki udziałowi w Akademii Dziecko przechodzi zmianę. Czuje się ważne, akceptowane, wyjątkowe. Dzięki temu odkrywa swoje wartości, zaczyna wierzyć w swoje możliwości, ma odwagę marzyć i wierzyć w realizację tych marzeń. Nabiera pewności siebie, staje się bardziej odporne na niepowodzenia i lepiej przygotowane do konfrontacji z wyzwaniami, jakie stawia przed nim życie. 

Zapraszamy do udziału w programie. 

KOORDYNATOR SZKOLNY – KAROLINA SERAFIN