W poniedziałek 9 maja 2022 roku odbył się konkurs na stanowisko dyrektora naszej szkoły. Konkurs ponownie wygrała nasza Pani Dyrektor mgr Barbara Buk. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych pięknych lat pracy z dziećmi i młodzieżą.

Samorząd Uczniowski, uśmiechnięci i radośni uczniowie oraz przedszkolaki, Grono Pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5.