Grono Pedagogiczne, adresy służbowe e – mail nauczycieli.

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Renata Przybyło: renata.przybylo@zsp5.pl

mgr Grażyna Szota: grazyna.szota@zsp5.pl

mgr Ewa Wróblewska – Słaboń: ewa.wroblewska-slabon@zsp5.pl

mgr Lucyna Kurowska: lucyna.kurowska@zsp5.pl

mgr Barbara Szyszka: barbara.szyszka@zsp5.pl

mgr Anna Jakubiak: anna.jakubiak@zsp5.pl

Język polski:

mgr Barbara Buk: barbara_buk@zsp5.pl

mgr Aleksandra Guzek: aleksandra.guzek@zsp5.pl

mgr Anna Powązka: anna.powazka@zsp5.pl

Język angielski:

mgr Małgorzata Jania: malgorzata.jania@zsp5.pl

mgr Aleksandra Bogocz: aleksandra.bogocz@zsp5.pl

Język niemiecki:

mgr Łukasz Lesiński: lukasz.lesinski@zsp5.pl

Historia:

mgr Dominik Czernecki: dominik.czernecki@zsp5.pl

Wiedza o społeczeństwie:

mgr Dominik Czernecki: dominik.czernecki@zsp5.pl

Biologia:

mgr Katarzyna Maćkowiak: katarzyna.mackowiak@zsp5.pl

Przyroda:

mgr Katarzyna Maćkowiak: katarzyna.mackowiak@zsp5.pl

Geografia:

mgr Katarzyna Maćkowiak: katarzyna.mackowiak@zsp5.pl

Matematyka:

mgr Justyna Cholewa: justyna.cholewa@zsp5.pl

mgr Aneta Kasztelan: aneta.kasztelan@zsp5.pl

Chemia:

mgr Magdalena Staroń: magdalena.staron@zsp5.pl

Fizyka:

mgr Małgorzata Niewiadomska: malgorzata.niewiadomska@zsp5.pl

Technika:

mgr Katarzyna Kołodziej – Kawa: katarzyna.kolodziej-kawa@zsp5.pl

Plastyka:

mgr Katarzyna Kołodziej – Kawa: katarzyna.kolodziej-kawa@zsp5.pl

Muzyka:

mgr Wojciech Sawicki: wojciech.sawicki@zsp5.pl

Wychowanie fizyczne:

mgr Marek Szymiński: marek.szyminski@zsp5.pl

mgr Aleksandra Brzeska: aleksandra.brzeska@zsp5.pl

mgr Artur Hatko: artur.hatko@zsp5.pl

Informatyka:

mgr Aneta Jasińska – Froelich: aneta.jasinska-froelich@zsp5.pl

Religia:

s. Beata Przybyła: beata.przybyla@zsp5.pl

Ks. Piotr Sadło: piotr.sadlo@zsp5.pl

Doradztwo zawodowe:

mgr Danuta Kleinert: danuta.kleinert@zsp5.pl

Edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr Artur Hatko: artur.hatko@zsp5.pl

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Katarzyna Kołodziej – Kawa: katarzyna.kolodziej-kawa@zsp5.pl

Biblioteka szkolna:

mgr Anna Bugajska – Bagniuk: anna.bugajska-bagniuk@zsp5.pl

Pedagog szkolny:

mgr Barbara Olejniczak: barbara.olejniczak@zsp5.pl

Świetlica szkolna:

mgr Justyna Wojtysiak: justyna.wojtysiak@zsp5.pl

mgr Barbara Olejniczak: barbara.olejniczak@zsp5.pl

mgr Karolina Serafin: karolina.serafin@zsp5.pl

mgr Anna Jakubiak: anna.jakubiak@zsp5.pl