NUMER KONTA RADY RODZICÓW:  13 1050 1214 1000 0097 3320 7436

W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę.