UWAGA RODZICE! 
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2021/2022 można odbierać u pedagoga szkolnego (sala nr 1)
.
1 września  9.30 – 11.30, od 2 września w godzinach pracy pedagoga szkolnego. 
Kryterium dochodowe wynosi 528 zł. – 600 zł. netto.                                       
Wypełnione wnioski wraz z zaświadczeniami dot. przychodów uzyskanych w sierpniu 2021 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września.Pedagog szkolny