Rok szkolny 2022/2023

Dane do wpłaty składki na ubezpieczenie 2022/23:

 Składki 60 zł  wpłacamy na poniższe dane:
TUZ nr konta:   89 1140 2004 0000 3402 8285 6385
w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka, 
można ubezpieczyć dzieci spoza ZSP nr 5 Katowice stosując się do niniejszej procedury. 

Termin wpłaty składkę za ubezpieczenie  upływa 15 października 2022 włącznie.

Informacje dotyczące ubezpieczenia i zgłaszania wypadku:
Dla zdarzeń w okresie 1.09.2022 r.- 31.08.2023 r. 
funkcjonuje nr polisy: SZK 0048085 

W celu zgłoszenia roszczenia prosimy o wypełnienie formularza elektronicznego:  https://tuz.pl/likwidacja-szkod/zglos-szkode/  oraz dołączenie skanów dokumentacji medycznej,

lub w wersji papierowej dostępnej na stronie szkoły jako plik: druk do zgłoszenia szkody.

W tym wypadku przesyłamy w formie skanów wypełniony i podpisany druk wraz z dokumentacją medyczną na adres e-mail: szkody@tuz.pl  i do wiadomości: szkody@rozwazny.pl

W razie pytań proszę o kontakt z agentem obsługującym:

Tomasz Sikora

tel: 502 071 501

mail: ubezpieczeniarozwazny@gmail.com

Dokumenty:

  1. Druk do zgłoszenia
  2. Zakres ubezpieczeń
  3. OUW ubezpieczenia – nauka
  4. POSTANOWIENIA DODATKOWE OFERTA SZKOLNA NA SEZON 2022/2023

Rok szkolny 2021/2022

Informacje dotyczące ubezpieczenia i zgłaszania wypadku.
Szanowni Państwo,
aby ubezpieczyć dziecko proszę wpłacić składkę najpóźniej do dnia 10 października 2021 roku włącznie. Można ubezpieczyć również dzieci z poza szkoły będące rodzeństwem ucznia ZSP nr 5 Katowice (np. przedszkolaka, ucznia lub studenta) wpłacając dodatkowo składkę, oraz wpisując dane dziecka w przelewie.
Można to zrobić w jednym przelewie.
Ubezpieczenie obejmuje okres: 01.09.2021 – 31.08.2022 roku.
Dane do przelewu:
InterRisk nr konta: 63 1140 2004 0000 3402 8165 1337 / składka 50 zł za osobę w tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko dziecka/ dzieci (nie rodzica).

Dla zdarzeń w okresie 1.09.2021 – 31.08.2022 roku obowiązuje nr polisy       EDU-A/P  101371      / składka 50 zł / 

 W przypadku zdarzenia proszę o kontakt po zdarzeniu – nie po zakończeniu leczenia.

Aby złożyć dokumenty proszę wypełniony druk do roszczenia wraz z dokumentacją medyczną przesłać na adresy:
szkody@interrisk.pl 
szkody@rozwazny.pl

Ubezpieczenie obsługuje Pan Tomasz Sikora
tel. 502 071 501 

Dokumenty:

Rok szkolny 2020/2021

Aby ubezpieczyć ucznia trzeba wykonać dwie czynności:


1) Wpłacić składkę w wysokości: 50 zł na dane poniżej:
InterRisk nr konta: 44114020040000320280412796 w tytule przelewu koniecznie wpisując: imię i nazwisko ucznia (nie rodzica). Brak tych danych będzie skutkować zwrotem wpłaty składki ze względu na brak identyfikacji ubezpieczonego.
2) Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 20 października do północy 2020 roku.
Bardzo proszę nie czekać z wpłatami do samego końca po tym terminie lista ubezpieczonych zostanie zamknięta.

Spełnienie powyższych czynników będzie skutkować skutecznym ubezpieczeniem dziecka od 1.09.2020 do 31.08.2021 roku, bez potrzeby uzyskania dodatkowych dokumentów, oraz potwierdzeń zawarcia ubezpieczenia.

 Dla zdarzeń w okresie 1.09.2020 – 31.08.2021 roku  funkcjonuje nr polisy: 
EDU-A/P  079669       (składka 50 zł),

Informacje dotyczące ubezpieczenia i zgłaszania wypadku:

 W razie zdarzenia proszę o wydrukowanie i wypełnienie kompletnie: druku do roszczenia, oraz dołączenie dokumentacji medycznej. Skany dokumentów przesyłamy  na adres:

 szkody@interrisk.pl oraz szkody@rozwazny.pl  

Ubezpieczenie obsługuję Tomasz Sikora w razie pytań proszę o kontakt
tel. 502 071 501,
e-mail: szkody@rozwazny.pl 

Dokumenty: