Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana III Sobieskiego

w Katowicach.

 Lista osób przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022.

Rekrutacja uzupełniająca.

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów w rekrutacji uzupełniającej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 są dostępne do publicznej wiadomości w placówce.
Jednocześnie przypominamy, iż rodzice dzieci zakwalifikowanych muszą złożyć pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły, w terminie od 31 maja 2021 roku do 11 czerwca 2021 roku.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana III Sobieskiego
w Katowicach

Raport – wygenerowano: 2021-04-19 09:36 – czytaj więcej . . .

Lp. Imię Nazwisko
1. Anastasiia Arabadzhy 
2. Natalia Babuchowska
3. Semiliano Bałasz 
4. Josephine Boulanger 
5. Kacper Brzóziek 
6. PARIS ALEXANDER EKNER 
7. YULIANA KHVYLIUK 
8. HANNA KLOŚ 
9. Julia Korgól 
10. Magdalena Marzec 
11. Amelia Pałgan 
12. Agata Stęplewska-Hyba
13. Magdalena Szulc 
14. Tomasz Śmigiel 
15. Błażej Świercz 
16. Oliwia Uruska 
17. Marcelina Zielińska

Liczba wolnych miejsc: 8 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022.

INFORMUJE SIĘ, ŻE WSZYSTKIE ZŁOŻONE WNIOSKI ZOSTAŁY ZAAKCEPTOWANE – WSZYSTKIE DZIECI ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE JAKO KANDYDACI DO PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ NA NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022.

Lista kandydatów zakwalifikowanych.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana III Sobieskiego
w Katowicach

Raport – wygenerowano: 2021-04-16 10:26 – czytaj więcej …  

Lp. Imię Nazwisko
1. Anastasiia Arabadzhy 
2. Natalia Babuchowska
3. Semiliano Bałasz 
4. Josephine Boulanger 
5. Kacper Brzóziek 
6. PARIS ALEXANDER EKNER 
7. YULIANA KHVYLIUK 
8. HANNA KLOŚ 
9. Julia Korgól 
10. Magdalena Marzec 
11. Amelia Pałgan 
12. Agata Stęplewska-Hyba
13. Magdalena Szulc 
14. Tomasz Śmigiel 
15. Błażej Świercz 
16. Oliwia Uruska 
17. Marcelina Zielińska

W dniach od 22 marca 2021 do 9 kwietnia 2021 trwa rekrutacja podstawowa do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022.

Proces rekrutacji wspomagany jest poprzez system elektroniczny i odbywa się poprzez stronę: https://katowice.elemento.pl 

Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do klasy pierwszej logują się na stronie internetowej i wprowadzają dane do formularza zgłoszenia dziecka do szkoły.

Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisany z ewentualnymi załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Formularz można przekazać pracownikowi szkoły codziennie w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00 lub wrzucić do specjalnej skrzynki umieszczonej przy wejściu głównym (wiatrołap),  przesłać listownie lub przekazać skan podpisanego wniosku na adres: sz.podst.nr2@gmail.com

Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona 19 kwietnia 2021 r. godz. 15.00.

 

O przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do szkoły nie decyduje kolejność rejestracji wniosków  w systemie.

Linki:

Terminarz postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów – link

Kryteria naboru – link

Film promujący szkołę.
Zachęcamy do obejrzenia wirtualnego spaceru po naszej szkole.

Do zobaczenia!!!