Kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami pracownik składa w sekretariacie szkoły
w terminie do 22 maja 2024 r.

Emeryci/renciści szkoły proszeni są o składanie wniosku w sekretariacie szkoły
wyłącznie w terminie od 17 do 28 czerwca 2024 r. (ze względu na organizację
pracy sekretariatu), a emeryci/renciści przedszkoli do 30 czerwca 2024 r.

Załączniki:

Wniosek.doc

Wniosek.pdf

Komunikat