Święto Profilaktyki Rówieśniczej odbyło się 29 listopada br. w Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach i było  posumowaniem wszystkich działań w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
Nasza szkoła zdobyła wyróżnienie za działalność profilaktyczną związaną z bezpieczeństwem w Internecie.


Poprawne korzystanie z Internetu przez dzieci jest bardzo ważne.
Znajomość przez nich powszechnych zjawisk zachodzących w sieci pozwala zachować bezpieczeństwo i uniknąć nieprzyjemnych sytuacji związanych z oszustwami. Nauczyciele w naszej szkole wiedzą, że znajomość zasad korzystania z Internetu jest istotna, szczególnie dla młodych osób, które spędzają sporo czasu w rzeczywistości wirtualnej. Podejmują oni szereg działań związanych z tymi tematami. Na lekcjach informatyki były omawiane zagadnienia związane z Bezpiecznym Internetem. Uczniowie poznali  na nich problemy związane z profilaktyką zachowań ryzykownych, cyberprzemocą i uzależnieniem od mediów. Aby rozpowszechniać wiedzę na te tematy w szkole odbył się  konkurs na plakat o Bezpiecznym Internecie. Plakaty uczniowie wykonali samodzielnie. Podczas tej pracy przyswajali  sobie wiedzę związaną z bezpieczeństwem w Internecie. Dzięki rozwieszeniu prac na korytarzach naszej szkoły przekazali ją również innym uczniom.
Konkursowe plakaty zostały wysłane na Święto Profilaktyki Rówieśniczej i za tę działalność szkoła otrzymała wyróżnienie.