23 kwietnia odbyły się pokazy ratownictwa wodnego dla klas 1-3 połączone z prelekcją nawiązującą do tego, co dzieci oglądały.
W tym czasie poznały, jak rozpoznać ratownika na kąpielisku, zobaczyły podstawowy sprzęt ratunkowy oraz zrozumiały, jak trudną pracę ma ratownik podczas akcji ratunkowej, gdy musi umiejętnie podpłynąć i holować do brzegu poszkodowanego.
W tym dniu został również rozegrany turniej tenisa stołowego dla chętnych osób. Rywalizację podjęło 27 uczniów w dwóch kategoriach – klasy 4-5 oraz 6-8. Rozgrywkom towarzyszył klimat fair-play, wzajemny doping i emocje sięgające zenitu.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom, gdyż poziom gry był naprawdę wysoki – z czego jesteśmy dumni, a podium ma niestety tylko 3 miejsca.

24 kwietnia odbyła się prelekcja dla klas 6-8 „Rodzaje aktywności fizycznej”. Uczniowie poznali charakterystykę treningów takich jak: siłowy, wytrzymałościowy, obwodowy, relaksacyjny.
Po prelekcji uczniowie samodzielnie stworzyli plakaty o poszczególnych treningach. W tym samym czasie uczniowie klas 4-5 uczestniczyli w zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej, na których przypomnieli sobie wszystkie zasady postępowania w wypadku zagrożenia życia bądź zdrowia. Podczas przerwy uczniowie aktywnie dbali o swoją aktywność za pomocą tańca.