25 kwietnia 2024 roku uczniowie klasy 2b przygotowali widowisko
muzyczne pt. “Pięknie żyć, znaczy kochać świat”.
Dzieci zaprezentowały tańce i zaśpiewały piosenki, które zachęcały do zaprzestania niszczenia środowiska naturalnego, do ochrony roślin, zwierząt, wody i powietrza tak, aby przyszłe pokolenia mogły cieszyć się otaczającą nas przyrodą.
Na przedstawieniu byli obecni uczniowie klas 1-4, grupa dzieci 5 i 6 letnich z przedszkola, dyrekcja szkoły oraz rodzice naszych wspaniałych artystów.