Kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami pracownik składa w sekretariacie szkoły
w terminie od 16 do 27 maja 2022 r.

Emeryci/renciści proszeni są o składanie wniosku w sekretariacie szkoły wyłącznie
w terminie od 1 do 15 czerwca 2022 r.

Załączniki:

Wniosek.doc

Wniosek.pdf

Komunikat