Kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami pracownik składa w sekretariacie szkoły
w terminie od 9 do 22 maja 2023 r.

Emeryci/renciści proszeni są o składanie wniosku w sekretariacie szkoły wyłącznie
w terminie od 1 do 16 czerwca 2023 r.

Załączniki:

Wniosek.doc

Wniosek.pdf

Komunikat