W II semestrze chętni z klas 6b i 6c wzięli udział w trzech projektach międzynarodowych. Pierwszy projekt odsłaniał piękno Polski i Armenii, drugi Turcji. Trzeci zakładał zdobycie wiedzy na temat zdrowia. Uczniowie komunikowali się w języku angielskim, sprawdzali swoje umiejętności i poszerzali swoje horyzonty. Nauczycielem prowadzącym była Aleksandra Bogocz: „W trakcie poszerzania horyzontów uczniowie mogli przełamać bariery językowe, które są przeszkodą na drodze zdobywania wiedzy. Codziennie próbowali swoich sił. Efekty są fantastyczne.” Trzeci projekt zakończył się niedawno. Kolejne projekty planujemy na przyszły rok szkolny.